Leki na
Ukrainę

Wysyłanie leków na pomoc Ukrainie

W obliczu katastrofalnej wojny na Ukrainie, która niszczy nie tylko ludzkie życie, ale także tkankę społeczną, ludność Ukrainy, miłująca pokój, będzie potrzebowała wszelkiego wsparcia.

Dotychczasowa ofiarność ludności świata była zdumiewająca. Miliony ludzi w Polsce i innych sąsiednich krajach przyjęły uchodźców do swoich domów. Społeczeństwo na całym świecie zasypało organizacje charytatywne hojnymi darowiznami finansowymi, a rządy wielu państw podjęły wspólne działania na rzecz wsparcia narodu ukraińskiego.

Pomóż nam leczyć ofiary tej wojny w ukraińskich szpitalach

W miarę pogłębiania się kryzysu ofiary potrzebują jednak znacznie więcej specjalistycznych leków, takich, które są stosowane w szpitalach do leczenia ran wojennych. Szpitale leczące poszkodowanych potrzebują leków, które są dostępne tylko u wyspecjalizowanych dostawców i które ze względu na swój charakter muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach. Wiele leków dla szpitali znajduje się w workach infuzyjnych, inne mogą być specjalistycznymi lekami do opatrywania ran; wszystkie muszą być przechowywane i transportowane w określonych temperaturach. Szpitale mogą leczyć swoich pacjentów takimi lekami tylko wtedy, gdy wiedzą, że dotarły one do nich właściwymi kanałami i że można zagwarantować o ich jakość, bo tylko wtedy będą wiedziały, że można je bezpiecznie stosować u pacjentów, którzy najbardziej ich potrzebują.

A person holding a Medicines to Ukraine poster
Firefighters carrying a person on a stretcher away from a destroyed building

Kończą się zapasy leków szpitalnych na Ukrainie.

Farmaceuci z całej Europy zareagowali na rosnące zapotrzebowanie ukraińskich szpitali na specjalistyczną pomoc, rozpoczynając tą kampanię. Pod przewodnictwem krajowych organizacji farmaceutów, farmaceuci wykorzystują swoją wiedzę na temat leków, aby zorganizować zaopatrzenie, logistykę i bezpieczne dostarczenie specjalistycznych leków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne ukraińskim ofiarom.

Przy organizacji tej inicjatywy współpracujemy z takimi organizacjami jak Caritas, Farmaceuci bez Granic oraz innymi partnerami charytatywnymi na kontynencie działającymi na rzecz ochrony zdrowia. Państwa datki zostaną wykorzystane na zakup potrzebnych leków i innych medykamentów od odpowiednich dostawców i dostarczenie ich do ukraińskich szpitali. W miarę rozwoju sytuacji, gdy ta krytyczna potrzeba ustąpi, zostaną one wykorzystane na wsparcie szerszych medycznych potrzeb uchodźców.

Ponadto, kiedy będzie odpowiedni moment, farmaceuci z całego świata, którzy już są wolontariuszami, przejdą specjalne szkolenie i zostaną wysłani do pomocy w szpitalach i ośrodkach dla uchodźców tworzonych w ramach akcji humanitarnej.

Specjalistyczny transport

We współpracy z władzami polskimi i ukraińskimi zorganizowano bezpieczny transport, aby przewieźć specjalistyczne leki przez granicę na Ukrainę w optymalnych warunkach. Pomoc z ich strony będzie również niezbędna przy wszelkich zmianach tras dystrybucji, wynikających z charakteru sytuacji, z początkowego miejsca dostawy, jakim jest na ten moment szpital wojskowy, do wielu innych miejsc na Ukrainie.

Fire and ambulance service workers rescuing people from a damage tower of flats

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc
Prosimy o hojny datek na leki celem wsparcie narodu Ukrainy.